Trang chủ > Điều khoản sử dụng


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. ĐỊNH NGHĨA

       “Dịch vụ” – Phần mềm quản lý bán hàng của YooPay dưới tên miền yoopay.vn và ứng dụng YooQR;

       “Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.yoopay.vn;

       “Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website;

      “Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị;

       “Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng do YooPay cung cấp;

     “Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng trên Website yoopay.vn;

      “Bạn” – Chủ tài khoản hoặc các nhân viên được chủ tài khoản cấp tài khoản truy cập vào cửa hàng; những Bạn viếng thăm, tìm hiểu thông tin trên website www.yoopay.vn;

       “YOOPAY” – Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam;

        "Bên thứ ba" - Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng hoặc của YOOPAY;

       “Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập;

       “Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên YooPay.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

       Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng YooPay, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của YooPay dưới tên miền chính thức www.yoopay.vn và ứng dụng YooQR. YOOPAY duy trì trang thông tin điện tử www.yoopay.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng.

      Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của YOOPAY, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. YOOPAY có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.yoopay.vn. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.

       Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng của YOOPAY.

3. SỬ DỤNG HỢP PHÁP 

       YOOPAY cung cấp phần mềm với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho bạn, vì vậy YOOPAY không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của bạn như: Khách hàng của bạn, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà bạn đang kinh doanh...cũng như YOOPAY không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ bạn hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của bạn. 

       Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

       Website www.yoopay.vn, ứng dụng YooQR thuộc bản quyền của Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam.

       Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của YOOPAY. YOOPAY cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi (i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; (ii) Không chỉnh sửa Nội dung; (iii) Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của YOOPAY. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: contact@yoopay.vn. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.yoopay.vn

5. BẢO MẬT THÔNG TIN  

       Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và YOOPAY. YOOPAY không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Bạn do sự bất cẩn của Bạn. YOOPAY khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, YOOPAY cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của YOOPAY và không tiết lộ cho bên thứ ba. YOOPAY chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

       Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho YOOPAY khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với YOOPAY để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, YOOPAY luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên YOOPAY sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

      YOOPAY sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của YOOPAY.

      Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng YOOPAY, nhân viên, đại lý, chi nhánh, nhà cung cấp của YOOPAY sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của YOOPAY.

      YOOPAY cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website www.yoopay.vn. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng, YOOPAY không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. YOOPAY khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. YOOPAY không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

8. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

      Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. YOOPAY không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên YOOPAY và các nhân viên của YOOPAY cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

      Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ.Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, YOOPAY cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

9. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

      Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được YOOPAY gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi bạn đăng ký tài khoản thành công.

10. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

10.1. Sử dụng khu vực chung

      Bạn hiểu và chấp nhận rằng YOOPAY có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét duy nhất của YOOPAY, mọi yêu cầu của Bạn về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của Bạn có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

10.2 Sử dụng khu vực riêng 

      Bạn có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. YOOPAY không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bạn tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

10.3 Truy cập khu vực riêng

      Bạn hiểu và chấp nhận rằng YOOPAY có quyền truy cập khu vực riêng của Bạn khi:

        (i) được Bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố;

        (ii) Bạn yêu cầu;

        (iii) trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài. Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền và không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của YOOPAY, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

      Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

12. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA  

      Dịch vụ liên kết là các dịch vụ gia tăng, có tính phí hoặc không có tính phí dịch vụ bởi YOOPAY và Bên thứ ba, được YOOPAY và Bên thứ ba hợp tác để cung cấp cho người dùng của phần mềm quản lý bán hàng của YOOPAY. 

      Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc Bạn sử dụng Dịch vụ liên kết của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bạn và YOOPAY được quy định trong hợp đồng cung cấp Dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng YooPay; và Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ liên kết do các Bên thứ ba cung cấp.

       Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Bạn hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. YOOPAY chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Bạn đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Bạn có thể tham khảo thêm trong điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

13. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

      YOOPAY có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho người dùng trong các trường hợp sau:

       a) Người dùng sử dụng phần mềm Website www.yoopay.vn/ Ứng dụng YooQR vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc...

      b) Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm... hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

      c) Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền...) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

       d) Người dùng sử dụng website để phá hoại một website khác.

      đ) Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

      e) Người dùng sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng khác của yoopay.vn.

      f) Người dùng bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của YOOPAY. Trường hợp bị tấn công YOOPAY sẽ tạm ngừng website của Người dùng trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

       g) Người dùng có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

       h) Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn. 

       i) Người dùng có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Sapo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

       k) Trường hợp nêu tại Mục 3 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

       l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

14. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

14.1. Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

      Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, bạn vui lòng nào gửi về Yoopay theo các phương thức sau:

     - Gửi email tới địa chỉ: contact@yoopay.vn

     - Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 02462963400

     - Hoặc liên hệ trực tiếp:

       CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN YOOPAY VIỆT NAM

       Địa chỉ trụ sở: Số nhà 17, Ngõ 43/98, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

      Văn phòng: Tầng 12b, tòa nhà Bamboo Airways, 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

        Số điện thoại: 0246 2963 400 - 0373 301 812

      Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, YOOPAY sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới bạn, trường hợp cần thiết, YOOPAY có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. YOOPAY sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

14.2. Giải quyết tranh chấp

      Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và YOOPAY, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.