Trang chủ > Chính sách bảo mật


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

      YOOPAY vô cùng chú trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi hy vọng thông qua chính sách bảo mật này có thể giúp khách hàng nắm rõ được cách thức để thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ những thông tin này, cũng như cung cấp cho khách hàng phương thức để truy cập, cập nhật, xóa và bảo vệ những thông tin này.

1. Sự chấp thuận

      Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của YOOPAY có nghĩa là Khách hàng hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này.

      Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo cho bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được
cập nhật.

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

      YOOPAY yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: họ và tên, email, điện thoại khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của YOOPAY và một số thông tin không bắt buộc khác khi khách hàng muốn tương tác với một số nội dung trên website và ứng dụng YooQR. YOOPAY sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng khi cần thiết.

      Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử và/hoặc số điện thoại của mình. YOOPAY không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho YOOPAY về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

      YOOPAY sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

         - Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;

         - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Yoopay;

       - Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
         - Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

         - Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại YooPay;

        - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Yoopay có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp, bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

      Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn trên máy chủ của YOOPAY. Khách hàng có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các Dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, YOOPAY vẫn có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của YOOPAY.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

      YOOPAY cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Khách hàng trong một số trường hợp dưới đây:

         -Thông tin đó Khách hàng đã công khai;

         - YOOPAY được Người dùng Sapo đồng ý tiết lộ những thông tin này;

        - Bên thứ ba mà Khách hàng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu YOOPAY cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng; việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực;

        - Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu YOOPAY tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp;

         - Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên;

        - Cho các bên thứ ba khác mà YOOPAY có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên YOOPAY hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến YOOPAY mà khách hàng cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của YOOPAY.

      Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của khách hàng luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi YOOPAY hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

6. Quyền của Khách hàng đối với Thông tin cá nhân

      Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu YOOPAY thực hiện việc này.

7. Cam kết bảo mật thông tin

      Thông tin cá nhân của Khách hàng trên YOOPAY được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác:
         - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép và đồng ý từ Khách hàng;

         - Bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của YOOPAY;

       - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, YOOPAY sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết; Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, YOOPAY không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp trên YOOPAY sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và YOOPAY không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

8. Các nguyên tắc bảo mật

      YOOPAY luôn cố gắng bảo vệ thông tin khách hàng bằng những nỗ lực cao nhất. Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Khách hàng là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Để việc sử dụng dịch vụ được thực hiện an toàn, tránh các gian lận phát sinh, Khách hàng nên thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ các thông tin về tài khoản bằng việc không chia sẻ, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho người khác sử dụng, truy cập Tài khoản/Mật Khẩu/Thiết bị có lưu tài khoản của Khách hàng và tuân thủ chặt chẽ theo các nguyên tắc sau để bảo vệ tài khoản và thông tin của mình:

        - Không tiết lộ Tên/Tên tài khoản/Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.

         - Không chia sẻ thông tin Tài Khoản/Mật khẩu với người khác dưới bất cứ hình thức nào.

        - Khi chọn mật khẩu Khách hàng không nên chọn những thông tin dễ xác định như Họ Tên, ngày sinh, số điện thoại, hoặc ký tự, con số dễ nhận biết từ Tên/Ngày sinh/Số điện thoại của Khách Hàng hoặc người thân.

         - Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi thiết bị.

       - Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, Khách hàng thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết Khách hàng lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ YooPay thông qua hệ thống CSKH.

9. Cập nhật chính sách bảo mật

      Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới tại đây và thông báo cho Khách hàng qua thông báo của Dịch vụ hoặc email hoặc tin nhắn văn bản. Khách hàng nên tham khảo Chính sách bảo mật này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng Dịch vụ liên tục được coi là phê duyệt đối với tất cả các thay đổi.

10. Liên hệ

      Trong mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Khách hàng vui lòng gửi về YOOPAY theo phương thức sau: 

      Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam

      Địa chỉ trụ sở: Số nhà 17, Ngõ 43/98, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

      Địa chỉ văn phòng: Tầng 12b, tòa nhà Bamboo Airways, 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

       Hotline: 0373301812 – 02462963400

       Email: contact@yoopay.vn